ניקלס תורמים לקהילה

בכל הזמנה שתבצעו דרכנו, נתרום 3% מסך העסקה לאחת מהעמותות הבאות.

בואו לבחור את העמותה אליה תתבצע התרומה

סך התרומה לא יעלה על 1,000 ש״ח