ניקלס תורמים לקהילה

חשוב לנו לתרום לקהילה, להיות חלק ממשהו גדול יותר. 

בכל הזמנה שתבצעו דרכנו, נתרום 3% מסך העסקה לאחת מהעמותות הבאות.

סך התרומה לא יעלה על 1,000 ש״ח